احمد مشهودی

با تو مي گويم:
نوشتن، بيان لحظات غوطه ور شدن در دل سرد تنهايي خود است. (فرانتس کافکا)

فراق است همه آنچه از بهشت مي دانيم.( اميلي ديکنسون)

به جز حضور تو

هيچ چيز اين جهان بيکرانه را

جدي نگرفته ام
حتي عشق را.(حسين پناهي)


من اگر زبانم آتش
من اگر ترانه هايم
همه شعله هاي سرکش
چه کنم که يک دل است و همه داغ هاي سوزان
غم آبهاي هرز و غم باغهاي سوزان.( محمود کيانوش)


گذشت زمان آدمي را پير و فرتوت نمي سازد،بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوب هاست که ما را فرتوت و افتاده مي کند.( ژنرال دوگلاس مک آتور)

دوستي و محبتها را از دلها بپرسيد که دلها گواهاني رشوه ناپذيرند.( امام علي عليه السلام)


به راستي چه نيرومند و شريف است اين دعوت يعني دعوت به نماز که مردم را پيش از طلوع به بيداري مي خواند. چه خوب است انسان به هنگام نيمروز از کار بايستد و چه  بزرگ و باشکوه است که خاطر انسان در سکوت شب به جانب خدا توجه کند. چه خوش آهنگ است صداي مؤذن در گوش مسلمان و غير مسلمان که اين جانهاي محبوس در پيکر خاکي را از فراز هزاران مسجد دعوت مي کند که به سوي بخشند?عقل توجه کند.( ويل دورانت)


در جايي که هيچ شاهدي براي اثبات دلايل وجود ندارد، اثر دستها ما را متقاعد مي سازد که خدايي وجود دارد.( اسحاق نيوتن)


آدمي به ماه سفر مي کند و فضا را کشف مي نمايد، اما هنوز نتوانسته است از راز دستهاي خويش سر در آورد. يعني دستي مصنوعي بسازد که احساس لمس اشيا را به فرد القا کند.( جان نامپير)


آن کس که شهامت دارد که با خدا تنها باشد به راستي قوي است( جي. پي. واسواني)


به من بگو چرا در دور داشتنم اصرار مي ورزي؟
اگر تو از چشمانم پنهان باشي
دل، تو را بازدر دورهاي دور مي يابد.(ديوان حلاج- حسين منصور حلاج)


محبت چون به غايت رسد.آن را عشق خوانند؛و عشق خاص تر از محبت اوست، زيرا که همه عشقي محبت باشد اما همه محبتي عشق نباشد.(مونس العشاق- سهرودي)


بزرگترين افتخار اين نيست که هرگز سقوط نکنيم، بلکه از هر سقوط دوباره بپاخيزيم( کنفوسيوس)

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 22:14  توسط احمد مشهودی  | 

 
کد پرچم